Privacy statement

Bèta Publishers BV, waarvan BETABANEN.nl onderdeel is, legt van geregistreerde profielen gegevens vast voor de uitvoering van de de door de gebruiker gekozen dienst(en). De verwerking van uw gegevens is door Bèta Publishers vrijwillig aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

 

De gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante diensten en producten. Indien u op deze informatie geen prijs stelt, kunt u zich schriftelijk richten tot: privacy@vakbladen.com


Klik hier om privacy statement van vakbladen.com te lezen.

Bèta Publishers stelt zijn adressenbestanden niet beschikbaar aan derden.

 

Vragen kunt u stellen via het contactformulier.